mamay: (Бєньдєровєць!)
[personal profile] mamay
О! Согодня ж по православномк калєндарю дєнь защітніка отєчєства!
А ж і не буде гріхом цього разу сказати слава тим героям, які нас захистили.

Що до себе скажу, що ці місяці бувало різне. Бувало весело, бувало гидко, бувало сцикотно, бувало соромно.
В день бійні я боявся подзвонити сестрі. І коли Таня Данілєнко стала читати прізвища загиблих хотілося кричати: не можна одне прізвищє читати без імені, года народженя і місця звідкіля ця людина, бо ж там зара десятки однофамільців.
Подзвонив хлопцям. сказали що треба зібрати на три дні провізії і чєкати команду. поправив трубу під раковиною на кухні. бо чи буде щє нагода.
Коли гориничі об'явілі зі сцени , що те падло яке не можна називати, простіло їх і погодилось скоротити собі термін президенства на місяць вийшов оцей герой
Володимир Парасюк

і озвучіл те саме добре слово яке разом з автоматом стає волшебно дієвим.
Дякуєм [livejournal.com profile] kondybas що нагадав про цей єпізод.
Тепер коли все так швидко змінилося підбираю слова. Бо слів не було.
тільки сказав жінці, що не можна зупинятися і вмовляти себе повірити зеку, і що так прийдеться вбивати.
Але магія озброєного слова цього героя врятувала наші душі від гріха вбивства.
І вже наступного дня овоч передягнувшись в йулю тімошенко втік з межигір'я на сцену майдану. А перелякані мєнти біля пам'ятніка лєніну слухали мою політінформацію про правийй сектор.

ЩЄ. Ось він содня на громадському
http://www.youtube.com/watch?v=_1DBwXMgGTQ
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2016

M T W T F S S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Дізнатися більше

No cut tags