mamay: (Бєньдєровєць!)
[personal profile] mamay
Українське Коло

Наступної неділі 16 березня о 10 годині на площі Фестивальній біля ОДА
Жіноча Сотня Запоріжжя проводить «Українське Коло»:
дівчатка, дівчата та жінки нашого міста збираються разом у вишиванках, віночках, з косами, у які заплетені жовто-блакитні стрічки, та зустрічають мирну весну спільним танком у колі та співами.

Запрошуємо приєднатися до нас усіх жінок України - зробити загальнонаціональне коло, яке захистить нашу країну, об’єднає нас у єдине ціле та cповнить серця любов’ю та радістю!

Водночас ми проведемо акцію для діточок «Ми малюємо Україну» - розмалюємо кольоровою крейдою наш Майдан, покажемо, якою Україну бачать наші діти, порадіємо разом, пограємося та зафотографуємо все це для онлайн-експозиції.Дівчатам, які далеко від нас, пропонуємо робити фото у вишиванках та віночках й надсилати нам на електронну скриньку Жіночої Сотні – ladies100zp@gmail.com – створимо окремий альбом

відціля
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2016

M T W T F S S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Дізнатися більше

No cut tags