mamay: (Бєньдєровєць!)
[personal profile] mamay
Я бьіл бєндєровцем щє до того як це стало трендом (с)


Я вам так скажу, що виховувався я зовсім не в націоналістичному середовищу. Але вже якось було, що я знав як читати слово "ВОЛЯ" в силуеті тризуба і це було в благословєнниє часиковбаси по 2.20. а потім "ми прийшла карта нароковац" і став я жовнєжем імперської армії, ну то ви знаєте за мої поневіряння европами.
З совіцької армії мене одпустили акурат в 1990 році і ви мої дорогенькі хто чита за цим тегом пам'ятаєте як я вибудовував нашу нєзалєжнасть.
І всі ці роки наш народ муляло вітання бєндєровскоє "Слава Україні" особєнно на так званном востокєукраїни (тм), мєсні інтєлєктуали морщілі попи, складали губки в курячє гузно й казал "ета ні нашьі гірої"!
Но як казав дід Панас "новьіє пєсні придумала жьізнь..." Українці вступили в боротьбу з злочинним урядом януковича-тимошенко і поклали свої жизні не за пенції, не за партії і навіть не за волю, а за те, щоб ми не ставали вбивцями людей. Поклали жизні за наші душі.
За те щом нам не довелося брати на себе гріх вбивства навіть тих скотів які на нашій землі роблять всю оцю шкоду. Українці рятували хвашистів які підпалили свій гнидник в Одесі, не дивлячісь на те що перед цим ті паскуди в них стріляли з за спин мусорів. Та й ви мої любі зараз наведете щє багацько прикладів коли люди робили для свох братів і навіть для своїх ворогів таке, чтого від людини вимагати неможна, що людина робить не для своєї користі, не заради виконання законів, а заради Божої Слави і от тоді ми вже бачимо поряд із собою Героїв і це вже тепер наші спільні Герої і вже треба бути дурнем, щоб не розуміти що ми вкладаємо в гасло "Слава Героям"
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2016

M T W T F S S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Дізнатися більше

No cut tags