mamay: (Default)
В современных светских демократических странах очевиден тренд, показывающий, что люди все менее склонны причислять себя к приверженцам какой-либо религии. В Нидерландах их количество составляет 40%, а самый высокий показатель — в Чехии, где доля атеистов и агностиков составляет 60%

От же гріхом восьмого дня є те, коли людина вклоняється ідолам.
Дуже велику симпатію викликають люди які свідомо себе не зараховують до якоїсь етнічної церкви. Як от знаєте в нас люблять робити раз ви самі_знаєте_якої національності то ви натурально обязані бути самі_знаєте_якого віросповідання.

Не виклика ніякого сумніву, що тільки особисте сумління допомоогає людині на Мосту.
Відомо , що людина яка вільна від сумнівів відносно воскресіння і майбутнього існування тим прокладує собі шлях на Небо.
mamay: (aryan)
Вже ми з шановним панством пам'ятаємо, що людина має в собі складові
деякі суто матеріальні, інші — духовні, третьі — змішані. Мобед Камран Джамшиді називає такі
1. Тану - тіло, 2. Аху - життєвий дух,призводящий в рух тіло 3. Урван - Душа, яка відрізняє Добро від зла. душу живлять 1. Мана (манью)- розуміння, від якого витікає розум та логіка, 2.Баода - внутрішнє світло, 3. Даена - совість, віра, 4. Фравахар - зразок думок, 5. Сраош - внутрішній поклик.
І от коли ми з вами кажимо про те , що фарохар отримує людське тіло для виконання свого чергового завдання ми тим самим усвідомлюєм, що людина отримує від батька й матері лише деякиі особисті риси й статуру, а свою добру долю, хварно, і свій шлях і свої життєві сили людина отримує від Творця.
mamay: (Default)
Отже, любі друзі, як було заявлено раніше за сприянням пива будвайзер, салату чезаре і крабових паличок зробимо деякі поясненя відносно Хварно.

Спочатку нагадаємо , що воно таке є Хварно насправді.
Далі скажімо як про це висловлюються зерваністи.
Дамо свою інтерпрітацію і викриття.

Почнемо з Ашем Воху і Зам-Яшту

Кожен з вас, хто зміг сказати Ашем Воху зрозуміє про що йдеться в словах Яшта Бо відомо, що "той, хто в ці важкі часи промовля 'іта-ад-язам' (Яс.5 та 37) і 'Ашем воху', і розуміє їх своїм серцем, уподоблюєця тому, хто в часи Каві Віштаспа, виконував служіння Двазда-хомаст зі священним узливанням"

...Сделаю я землю колесом,
Сделаю небо колесницею,
Добуду Святого Духа
Из сверкающего горнего жилища,
Притащу Злого Духа
Из страшного ада.
Они в колесницу мою впрягутся —
Святой Дух и Злой,
Если только не убьёт меня ранее Кэрсаспа

(Яшт 19 43-44 перевод Е.Э. Бертельса)

На Арійських роздолах можна дещо прочитати про Хварно. Ми ж з вами розглянемо той випадок, коли ви можете почути про існування різного хварно: (зазвичай в тих кругах кажуть хварнА) Кажуть ніби то існує окремо хварна царів пов'язана з роком народженя, хварна жерців (люблю це слово!) пов'язана з місяцем народженя і хварна , а біс його зна як вони називають цю третю хварну, але пов'язано це з днем місяця.

Для ортодоксального религійного фанатика таке трактування неприпустиме. Бо тут якийсь криєця фаталізм і якесь сортування людей за волею не-відомо-якої-над-істоти. А не власного вибору самої людини.
До того ж ми бачимо з приведеної вищє цитати з яшту, що стяжання хварно багато для кого це такий собі засіб отримувати бонуси які вподальшому можна було б використовувати для того щоб мати над людьми владу щоб робити щось таке що є по за рамками моралі, бо це ж ніби то хварноносна істота яка вправі створювати прицеденти.
насправді це нетак, і коли вам кажуть що оця людина вправі жити з чужими молодицями, бо в в неї ніби то є хварно це, як казав дід панас вказує виключно на розбещеність названої людини а нескільки ни на те як треба поводитися людині.
Бо Хварно як ми вже з вами зазначили раніше витікає виключно від Бога, а зороастрійці Бога розуміють виключно пов'язано з етичним вибором, тож що єтично і що морально то і є життєдайно то і є від Бога.

Ну а далі я чекаю на гнівні дописи етичних релятивістів які скажуть, що ніби то в кожного в кого "доменная печь между ног" в того і в кожного свій бог.
Упереджуючи їх гнівні висловлювання, я їх попросив би прочитати ще раз в началі посилання на Ашем Воху, бо до ти пір доки вони не зрозуміють про що воно там ідеться собачім ізьіком "Ашем воху вахиштем асті..." немає сенсу говорити про якесь там хварно і все інше.
mamay: (Дадар)
Зороастрийцы рассматривают мир в движении.
Поэтому если спросить, что же дает Хварно своему обладателю, то выяснится, что обладая хварно человек скромный становится замеченым, человек неконфликтный становится решительным, человек погруженный в свои мысли становится понятым и признаным.
Если бы мы составляли формулу чуда, то настоящее чудо, меняющее мир, непременно включало бы в себя Хварно.
Существует мнение что Хварно имеет три пути нисхождения.

Первый путь это заслуга добрых дел.
Очень уважаемая зороастрийцами. В таком случае Хварно является внутренним выбором человека, когда человек подготовил в себе место для нисхождения Фарра.
Вспомним как хотели заполучить Хварно Треглавый змей Дахака и Афрасиаб. Они совершали множественные жертвы во имя божеств, но не получили их.
В яште Ардвисур говорит им : "Фиг вам, ребята, негодяи от моего имени Хварно не дождутся" При этом Ардви говорит, что неприймет никаких жертв от кривых, горбатых и от коммунистов. Ну про коммунистов это я сам конечно придумал, но вспомните дедушку Лениа лысый, картавый, рябой.
Вы меня спросите, а от чего же у него была удача? А нам известна притягательность , которую дарует аХриман своим созданиям, которая в этом мире противостоит Хварно.
Поэтому , раз и в этом сохраняется противостояние, мы должны подвергать проверке всякого вызывающего наше внимание человека.
В современной литературе часто встречается объяснение термина "Хварно" через сравнение его с греческим "харихма". При этом сам термин харизма в данной литературе объясняется не с точки зрения зороастрийской двойственности, а с точки зрения необходимости достижения каких то там результатов.
Поэтому вынуждены напомнить, для зороастрийцев важен не столько сам результат, сколько его этическое значение соответствие его Истине - Аша и благу - Ушта.
А раз так то обретение Хварно (если это Хварно) соответствует благодетели и направлено на благие дела.

Следующий путь обретения Хварно
Это с одной стороны награда добродетельным родителям в виде талантливых детей, за то что они вели праведную жизнь. Тоесть хварноносное потомство. С другой стороны это обретение понимания и усвоения опыта поколений. И это связано существованием в мире добрых слов. поэтому тот кто увеличивает в мире взаимопонимание, кто обращается к традиции получает поддержку и помощь направленые на просветление и откровение, которые нужны на этом пути.

Наиболее воспетое это Кавийское Хварно, тоесть Хварно владык, которые в наибольшей мере переносят в мир добрые мысли.
Напомним, что Зороастрийская Вера свободна от представлений, буд то бы всякая власть от Бога ( о своем несогласии мы писали здесь)Поэтому человеческое общество наилучшим образом будет устроено в том случае, когда оно будет следовать Истине, а истина, как известно не определяется путем голосования.
Вот такое свойство кавийского Хварно: с одной стороны постигать Истину, с другой стороны Действовать по Истине и утверждать эту Истину .
Но как мы помним на примере истории с Йимой, это Хварно легко приходит, но легко и отлетает, так как истина не может находиться в одном объеме с ложью. Так и Правитель знающий Истину и не действующий в соответствии с требованиями истины, теряет и свое прозрение и силы для реализации своей воли.


Щє буде...
mamay: (Дадар)
Постановка вопроса. В зороастрийской теологии существуют принципы, не получившие освещение в религиях, более знакомых русскоязычному читателю.

В Эрмитаже, в зале сасанидского серебра, экскурсовод рассказывает, что сцены охоты, изображенные на блюдах, показывают, как тот или иной шах "добывает хварно, которое переходит к нему от убитого зверя". Вот такое существует мнение во вполне научных кругах.
Шапур ІІ Бахрам Гур

Грозное Кавиевское Хварно мы почитаем <...>
Которое следовало за Йимой Блистательным Добростадным долгое время, который властвовал в седьмой части земли над дэвами и смертными, колдунами и ведьмами, тиранами, кавиями и карапанами,
Который отобрал у дэвов могущество и благополучие, плодородие и стада, тучность и славу; под чьей властью были неистощимы два (вида) пищи для едоков, неумирающими - скот и люди, невысыхающими - воды и растения;
Под чьей властью не было ни стужи, ни жары, ни старости, ни смерти, ни зависти дэвосотворенной до лжи, до того как он лживое слово предпочел.
И после того, как он предпочел лживое неистинное слово, видимое Хварно от него в облике птицы. Оставшись без видимого Хварна, Йима Блистательный Добростадный задрожал, Йима опечалился от врагов и растерянный лег на землю.


Вот давайте соберем знание о том, чем фарр является и чем не является. Кому может принадлежать хварно и с чем его можно попутать.

Итак, хварно. Сияние, жизненная сила, дарованная Маздой Ахурой человеку. Человек, обладающий хварно, выделен среди других своей близостью к Создателю.
Хварно не бывает злым (т.е. аХриман не осквернил само хварно). Человек, обладающий хварно, не гарантирован от неправильного выбора. Вспоминаем историю Джамшида (Йимы).
Три вещи сделал Йима, несовместимые с хварно:

- накормил людей мясом,
- отдал сестру замуж за демона (может просто за педрилу, который только с виду человек),
- возгордился.

Впадая в грех, человек теряет хварно. То есть хварноносец Йима совершает злые дела, но Дахак не может получить хварно.
аХриман создаёт своим последователям ложный блеск, притягательность (тюремная романтика, образ политиков...).
Истинное хварно нельзя отнять. Т.е. оно проходит проверку любыми испытаниями и не покидает человека, следующего за ним. Оно же и служит поддержкой этому человеку.
Хварно можно стяжать, получить его в дар от язатов. Хварно не может получить злодей.

Продовження...

July 2016

M T W T F S S
    123
45678910
11121314151617
181920212223 24
25262728293031

Підписка

RSS Atom

Дізнатися більше

No cut tags